Coalitieakkoord bereikt in Beemster

Coalitieakkoord bereikt tussen BPP, VVD en CDA.

Negen dagen na de gemeenteraadsverkiezingen in Beemster is de coalitievorming een feit. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 is de Beemster Polder Partij (BPP) met 4 zetels de grootste partij in Beemster gebleken. In de afgelopen week heeft de BPP met de vier andere politieke partijen in Beemster gesprekken gevoerd. Hierbij is ondermeer gesproken over de thema’s die de komende vier jaar een belangrijke rol gaan spelen, maar ook over de samenstelling van een nieuw college met twee of meerdere wethouders. Een coalitieakkoord is uiteindelijk bereikt met het CDA en de VVD die allen een wethouder leveren. Het coalitieakkoord wordt met “hoofd en hart’ uitgevoerd. De drie partijen gaan de raadsperiode 2014-2018 met vertrouwen tegemoet.

Vertrouwen in elkaar en dynamisch toekomstige ontwikkelingen tegemoet gaan, zijn belangrijke kernbegrippen geweest bij de vorming van de huidige coalitie. Nieuw facet bij de coalitievorming is dat er twee wethouders van buiten Beemster plaatsnemen in het college. Namens het CDA zal mevrouw mr. A. (Aagje) Zeeman en namens de VVD de heer D.J. (Dick) Butter in het nieuwe college vertegenwoordigd zijn. Namens de BPP is opnieuw de heer G.H. (Han) Hefting wethouder in de komende periode. Mevrouw Zeeman is woonachtig op Marken en de heer Butter in Stompetoren. Beiden hebben een uitgebreid netwerk op nationaal en provinciaal niveau.

De coalitie krijgt de komende vier jaar met belangrijke thema’s te maken. Naast woningbouw, burgerparticipatie en een gezond financieel beleid zullen de gemeentelijke verantwoordelijkheden voor jeugdzorg, ondersteuning van langdurig zieken en ouderen, en mensen met een (arbeids)beperking (oftewel de drie decentralisaties) een krachtig en dynamisch college vragen. Met de nieuwe coalitie en vertegenwoordiging namens de drie partijen, kan met veel vertrouwen begonnen worden aan deze werkzaamheden.

Over de invulling van de portefeuilleverdeling spreekt het college op een later moment.

De coalitie is verheugd om zo kort na de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid te kunnen geven naar inwoners van Beemster. De coalitie gaat de komende vier jaar met veel vertrouwen in elkaar de samenwerking aan.