Nico de Lange

Voornaam: 
Nico
Tussenvoegsel: 
de
Achternaam: 
Lange
Voorletters: 
N.C.M.
Functie: 
Fractievoorzitter
Adres: 
Westdijk 18
Postcode: 
1463 PA
Woonplaats: 
Noordbeemster
Email: 
woud51@kpnplanet.nl
Telefoon: 
06-53624147
Politieke partij: 
BPP
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van raadslidmaatschap: - Waarnemend voorzitter gemeenteraad. - Voorzitter raadscommissie. - Lid werkgeverscommissie griffie.

Overige: - Directeur/eigenaar H.O.t Woud. - Voorzitter bestuur Stichting Beheer Kerckhaen (onbezoldigd). - Lid Klankbordgroep kerk Joannes de Doper Westbeemster (onbezoldigd).

Financiële belangen in ondernemingen en organisaties Geen.