Leo Schagen

Voornaam: 
Leo
Achternaam: 
Schagen
Voorletters: 
L.J.M.
Functie: 
Raadslid
Adres: 
Middenweg 65
Postcode: 
1462 HD
Woonplaats: 
Middenbeemster
Email: 
leoschagen@cs.com
Telefoon: 
06 52 480 236
Politieke partij: 
BPP
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van raadslidmaatschap: - geen. Overige: - Docent Stichting Wateropleiding Nieuwegein (bezoldigd).  Financiële belangen in ondernemingen en organisaties: - Eenmanszaak Schagen Enginering (bezoldigd).