Co de Wildt

Voornaam: 
Co
Tussenvoegsel: 
de
Achternaam: 
Wildt
Voorletters: 
J.C.
Functie: 
Raadslid
Adres: 
Zuiderweg 93
Postcode: 
1461 GG
Woonplaats: 
Zuidoostbeemster
Email: 
jcdewildt@kpnmail.nl
Telefoon: 
(0299) 43 11 27
06 20 42 74 09
Politieke partij: 
CDA
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van raadslidmaatschap: Geen. Overige: - Penningmeester Midwinterkeuring Middenbeemster (onbezoldigd).
- Penningmeester, lid commissie Boerderijdag Middenbeemster (onbezoldigd).
- Secretaris, lid Stamboek Blauwe Texelaar (SBT) (onbezoldigd).
- Inspecteur SBT (onbezoldigd) .
- Bestuurslid Texelaar Stichting Noord Holland . (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht Nederlandse Schapen en Fokkers Organisatie (onbezoldigd).
- Lid bestuur Independent Order of Odd Fellows (onbezoldigd).
- Voorzitter CDA Beemster (onbezoldigd)
- Penningmeester Beemster Oogst Feest (onbezoldigd)
- Penningmeester agrarische commissie Beemster 400 jaar (onbezoldigd)
- Penningmeester Gezamenlijke Schapenstamboeken Nederland (onbezoldigd).

Financiële belangen in ondernemingen en organisaties: Geen.