Gerard Groot

Voornaam: 
Gerard
Achternaam: 
Groot
Voorletters: 
G.J.M.
Functie: 
Fractievoorzitter
Adres: 
Noorderpad 64
Postcode: 
1461 CE
Woonplaats: 
Zuidoostbeemster
Email: 
g.groot@d66beemster.nl
Telefoon: 
(0299) 43 19 90
Politieke partij: 
D66
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van raadslidmaatschap:

  • Lid werkgeverscommissie griffe.
  • Plaatsvervangend lid regioraad Vervoerregio Amsterdam.
  • Voorzitter raadscommissie

Overige: Voorzitter buurtvereniging “de Knotwilgen”. Financiële belangen in ondernemingen en organisaties Geen.