Harry Heijmans

Voornaam: 
Harry
Achternaam: 
Heijmans
Voorletters: 
H.W.E.Ö.
Functie: 
Raadslid
Adres: 
Zuiderpad 57
Postcode: 
1461 BR
Woonplaats: 
Zuidoostbeemster
Email: 
hheijmans@quicknet.nl
Telefoon: 
(0299) 42 96 64
Politieke partij: 
D66
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van raadslidmaatschap: Geen. Overige: - Penningmeester bestuur Stichting Beemster Hart Safe (onbezoldigd). - Penningmeester Stichting Avondschool De Sprankel (onbezoldigd) - Chauffeur buurtbus (onbezoldigd) - Lid koor in Edam. -  Financiële belangen in ondernemingen en organisaties Geen.