Gemeentelijke Erepenning en bevordering tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor burgemeester H.N.G. Brinkman

Op woensdag 1 april 2015 heeft de heer H.N.G. Brinkman tijdens een bijzondere raadsvergadering het ambt van burgemeester van Beemster neergelegd.

Bij die gelegenheid ontving de heer Brinkman uit handen van de loco-burgemeester, de heer G.H. Hefting, de Erepenning van de gemeente Beemster vanwege zijn bijzondere inzet gedurende zijn ambtsperiode van 12 jaar. Op deze manier wil het bestuur van de gemeente Beemster haar grote dank en waardering laten blijken aan de heer Brinkman.

Beemster verkiezingsdebat op 13 maart

Het verkiezingsdebat op 13 maart is in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster. De lijsttrekkers en hun secondanten debatteren onder leiding van Klaas Jan Bos, programmamaker en verslaggever bij RTV Noord-Holland, over enkele thema’s die in Beemster tot de verbeelding spreken.