Wim van Twisk

Voornaam: 
Wim
Tussenvoegsel: 
van
Achternaam: 
Twisk
Voorletters: 
W.J.
Functie: 
Commissielid
Adres: 
Johannes Doustraat 4
Postcode: 
1462 MP
Woonplaats: 
Middenbeemster
Email: 
vantwisk@xs4all.nl
Telefoon: 
(0299) 68 33 12
Politieke partij: 
VVD
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van het commissielidmaatschap: Geen. Overige: Lid van de ledenraad Rabobank Waterland e.o. te Purmerend (vergoeding) en Bestuurslid Stichting Beheer Gebouwen van het Historisch Genootschap Beemster (onbezoldigd). Financiële belangen in ondernemingen en organisaties: Adviseur bij (eigen onderneming) Van Twisk Civieltechnisch Advies en Toezicht.