Wethouders Beemster benoemd

Tijdens de raadsvergadering op 15 april zijn de heer G.H. (Han) Hefting, heer D.J. (Dick) Butter en mevrouw mr. A. (Aagje) Zeeman benoemd tot wethouder.

Mevrouw I. (Irene) Fidder-Langerijs is toegelaten als raadslid voor de Beemster Polder Partij.

Tot plaatsvervangende leden van de raadscommissie zijn benoemd:

  • De heer J.H. (Joop) Köhne, VVD
  • De heer H.W.E.Ö. (Harry) Heijmans, D66
  • De heer P.C. (Peter) de Waal, PvdA/GroenLinks
  • De heer J.C. (Co) de Wildt, CDA