Vrijwilligers op begraafplaats onderhouden deel beplanting

In augustus startte de gemeente met groot onderhoud op de begraafplaats in Middenbeemster. Het voorterrein krijgt een opknapbeurt en dit geldt ook de paden op de begraafplaats. Verder kunt u denken aan verbeteringen in het groen, de parkeerplaats en de overige inrichting. We verwachten dat het werk half oktober klaar is.

Afgelopen najaar is het ontwerp en het uitvoeringsplan tijdens een inloopavond in het gemeentehuis aan inwoners en betrokkenen getoond. Tijdens deze avond meldde zich meerdere bewoners zich als vrijwilliger om te helpen bij het onderhoud van de beplanting en het groen, nadat het werk klaar is. Daar zijn we vanzelfsprekend erg blij mee.

Vrijwilligers

Daarnaast gaven bewoners aan dat ze de rozen misten op het parkeerterrein. Zij zouden die graag terugzien. Wethouder Aagje Zeeman wilde daarin meegaan als de vrijwilligers het onderhoud voor hun rekening zouden nemen. Dit bleek geen punt: een aantal belangstellenden bleek enthousiast om deze taak ter hand te nemen.

Enthousiasme

Op woensdag 7 augustus kwamen 6 vrijwilligers met de wethouder en enkele medewerkers van de gemeente op de begraafplaats bijeen om de vorderingen te bekijken. Wat al klaar is werd met enthousiasme begroet. Ook sprak men over hoe de beplanting wordt ingericht en wat het gewenste beeld daarvan is. Binnenkort krijgen de vrijwilligers 2 voorstellen voorgelegd en de keuze die zij maken, wordt vervolgens uitgevoerd. Daarna starten ze met het onderhoud van de nieuwe beplanting op het voorterrein.

Ook helpen?

Wilt u ook als vrijwilliger helpen met het groenonderhoud op de begraafplaats? We zijn ontzettend blij met de huidige groep, maar vele handen maken licht werk. Lijkt het u leuk? Bel dan (0299) 452 452 en vraag naar Kees Vermeer.