Volmacht - Iemand anders laten stemmen

Let op: Voor de gemeenteraadsverkiezing en het raadgevend referendum kunt u alleen een kiezer uit Beemster onderhands machtigen.

U vult het volmachtgedeelte in op de achterkant van uw stempas en plaatst uw handtekening. De gemachtigde moet ook tekenen. Vervolgens geeft u uw stempas samen met een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer.

De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag zelf invullen op de achterkant van uw stempas.

Schriftelijke volmacht

De periode om een schriftelijke volmacht aan te vragen is verlopen.