Uitvoering groot onderhoud Algemene Begraafplaats Beemster

Het eerder al aangekondigde groot onderhoud aan de algemene begraafplaats in Middenbeemster wordt in augustus en september van dit jaar uitgevoerd. De afgelopen maanden vonden al diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. In de Binnendijks van 16-17 juli geven we meer informatie over het werk en de aannemer die de klus gaat uitvoeren.

Wat gaat er ook alweer gebeuren?

We gaan groot onderhoud verrichten aan de algemene begraafplaats in Middenbeemster. Hierbij kunt u denken aan verbeteringen in het groen, de paden, de parkeerplaats en de overige inrichting.

Afgelopen najaar is het voorlopige ontwerp en het uitvoeringsplan tijdens een inloopavond in het gemeentehuis aan inwoners en betrokkenen getoond. Naar aanleiding van ingediende vragen, ideeën en opmerkingen via formulieren zijn aanpassingen verwerkt in het ontwerp. Degenen die een formulier hebben ingediend, zijn persoonlijk geïnformeerd over het uiteindelijke ontwerp en de definitieve uitvoeringsplannen. Inmiddels hebben meerdere bewoners zich gemeld als vrijwilliger om te helpen bij het onderhoud van de beplanting en het groen, nadat het werk klaar is. Daar zijn we vanzelfsprekend erg blij mee.

Werk stilgelegd tijdens begrafenissen

Tijdens begrafenissen worden de werkzaamheden stilgelegd. Verder zien gemeente en aannemer erop toe dat het werk met zo min mogelijk overlast voor bezoekers gebeurt.

Meer informatie

Voor vragen die betrekking hebben op de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de projectleider de heer J. Mak, via (0299) 452 452.