Peter de Waal

Voornaam: 
Peter
Tussenvoegsel: 
de
Achternaam: 
Waal
Voorletters: 
P.C.
Functie: 
Commissielid
Adres: 
Kroostwijk 10
Postcode: 
1462 PD
Woonplaats: 
Middenbeemster
Email: 
peterdewaal@pvdabeemster.nl
Telefoon: 
(0299) 68 42 15
Politieke partij: 
PvdA, Groen Links
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van het commissielidmaatschap:
Geen.

Overige:
- Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken (bezoldigd).
- Secretaris Stichting De Beemster Keyser (onbezoldigd).
- Voorzitter Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster (onbezoldigd).

Financiële belangen in ondernemingen en organisaties
Geen.