Ondernemersklimaat in beeld

De gemeenten Purmerend, Beemster en Waterland willen een goed ondernemersklimaat bieden aan bedrijven. Daartoe willen zij zorgen voor een aantrekkelijke bedrijfsomgeving en een optimale dienstverlening aan ondernemers. In navolging van het onderzoek in 2009 is in het najaar van 2013 weer een ondernemersenquête gehouden. Op deze wijze willen de gemeenten inzicht krijgen in de meningen en wensen van de ondernemers en een vinger aan de pols houden. In Purmerend was de respons iets lager dan in 2009, in Beemster en Waterland was de respons beduidend hoger dan in 2009.

Grotere bedrijven èn zzp ers en benaderd.

Via e-mail en brieven zijn bijna 5000 bedrijven benaderd om op internet de enquête in te vullen. In totaal hebben 862 bedrijven aan het verzoek voldaan, ofwel 17%. Dit is een lage respons, maar de aantallen zijn voldoende om een globaal beeld te geven. Het verschil met 2009 is dat nu ook zzp ers zijn aangeschreven. Daarentegen hebben nu maar 3 gemeenten met het onderzoek meegedaan. In 2009 deden alle zeven regiogemeenten mee.

In het rapport vindt u de samenvatting.