Niek Konijn benoemd tot commissielid namens de Beemster Polder Partij

De gemeenteraad heeft de heer N.C.J. (Niek) Konijn op 6 september benoemd tot commissielid namens de Beemster Polder Partij.

Een commissielid is anders dan een raadslid, niet gekozen op basis van verkiezingen, maar benoemd op voorstel van een raadsfractie. In die hoedanigheid kan de persoon deelnemen aan het politieke debat in de raadscommissie en zo volop meepraten over zaken die van belang voor Beemster zijn. De politieke besluitvorming vindt uiteindelijk plaats in de gemeenteraad door de 13 raadsleden die Beemster heeft.

In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en de functie van commissielid is een prima mogelijkheid om je te oriënteren of voor te bereiden op een mogelijk toekomstig raadslidmaatschap.

Bij Beemster zijn er naast de heer Konijn, 4 andere commissieleden: de heer H.W.E.Ö. (Harry) Heijmans namens D66, de heer W.J. (Wim) van Twisk namens de VVD,  mevrouw A.A. Fabriek-Buijs namens het CDA en de heer P.C. (Peter) de Waal namens PvdA/GroenLinks. De 5 raadsfracties van Beemster hebben ook steunfractieleden die aan het fractieberaad deelnemen. Deze rol kan ook een opstap zijn naar het commissie- en/of raadslidmaatschap.