Kwaliteitshandvest

De gemeente Beemster vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen goed is. Wij hebben hiervoor servicenormen opgesteld die duidelijk aangeven welke kwaliteit u als burger mag verwachten. De servicenormen zijn concrete beloften over producten en diensten van de gemeente. Als wij deze beloften niet nakomen, mag u ons daarop aanspreken.

De servicenormen zijn opgenomen in een zogenaamd Kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening. Deze vindt u op onze website.