Inkomensgrenzen per maand (1 juli 2017)

 

Onderstaande bedragen zijn netto en exclusief vakantietoeslag 110% 120%
Voor personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd    
Alleenstaande €1.071 €1.205
Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger dan 18 jaar €1.071 €1.205
Gehuwd of samenwonend €1.473 €1.607
     
Voor pensioengerechtigden    
Alleenstaande €1.187 €1.321
Alleenstaande ouder/verzorger met kinderen jonger dan 18 jaar €1.187 €1.321
Gehuwd of samenwonend €1.573 €1.707
     
Bij verblijf in een zorginstelling    
Alleenstaande €470 €604
Echtpaar of samenwonend €680 €814
     
Personen tussen 18 en 21 jaar    
Alleenstaande €365 €499
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar €597 €730
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar €1.035 €1.169
     
Personen tussen 18 - 21 jaar met kind(eren)    
Alleenstaande ouder €365 €499
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar €864 €998
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar €1.302 €1.436
     
Kostendelersnorm: als u met meerdere volwassenen in een woning woont    
Tweepersoonshuishouden €803 €937
Driepersoonshuishouden €704 €848
Vierpersoonshuishouden €660 €803
Vijfpersoonshuishouden €634 €777

 

Vermogen

Met vermogen bedoelen we de totale waarde van bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor, het (spaar-)geld op bank- of spaarrekening(en) van u en (indien van toepassing) uw partner en uw minderjarige kinderen waarvoor u zorg draagt.

Ook een eigen woning in Nederland of in het buitenland is vermogen. De waarde van de woning mag u verminderen met het restant van de hypotheek. Uw vermogen telt mee bij de beoordeling van uw aanvraag, maar een deel van het vermogen telt de gemeente niet mee. Dit heet het vrij te laten vermogen. Ieder jaar wordt het vrij te laten vermogen aangepast.

Voor 2017 gelden de volgende bedragen:

Gezin of alleenstaande ouder € 11.880

Alleenstaande € 5.940

Lees verder over de M€€rdoen regelingen