Huisvuilinzameling

Al meer dan een jaar verricht de gemeente Purmerend ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster. De afvalinzameling was een van de taken die nog niet was overgeheveld naar Purmerend. Met ingang van 30 maart jl. wordt ook deze taak door de gemeente Purmerend vervuld.

Plastic inzameling

Vanaf 30 maart jl. april kunt u plastic afval op elk gewenst moment wegbrengen naar een van de zeven containers in Beemster. Plastic afval wordt niet meer een keer per maand aan huis ingezameld. Hierdoor hoeft u het plastic afval niet lang in huis te bewaren en wordt de openbare ruimte niet vervuild door wegwaaiend plastic. Ook zogenaamde drankkartonnen, zoals een melkpak, kunt u met ingang van 1 april bij het plastic voegen. Uiteraard worden de drankkartonnen bij de inzamelaar gescheiden van het plastic en apart verwerkt.
De gemeenteraad heeft op 24 maart jl. ingestemd met de 7 bovengrondse containers voor de inzameling van plastic. Deze vindt u op de volgende locaties:

  • Tobias de Coeneplein
  • Rustenhoven
  • Nicolaas Cromhoutlaan/Westerhem
  • Zuiderhof/Dirk Dekkerstraat
  • Purmerenderweg/Zuiderpad
  • Kerkplein Westbeemster
  • Nabij de rotonde in Noordbeemster

Half april wordt een 8e container geplaatst bij het Prinses Beatrixpark in Middenbeemster.
Inmiddels is op elk adres in Beemster over dit onderwerp een brief bezorgd. Door een technische fout zijn op enkele adressen meerdere brieven bezorgd. Dit was niet de bedoeling, onze excuses daarvoor.