Erica Helder-Pauw

Voornaam: 
Erica
Achternaam: 
Helder-Pauw
Voorletters: 
E.J.
Functie: 
Raadslid
Adres: 
Hobrederweg 41
Postcode: 
1462 LK
Woonplaats: 
Middenbeemster
Email: 
p.helder@planet.nl
Telefoon: 
(0299) 68 13 30
Politieke partij: 
VVD
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van raadslidmaatschap:
Geen.

Overige:
- Mts met echtgenoot veehouderij bedrijf.
- Penningmeester Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster (onbezoldigd).
- Secretaris bestuur Stichting Binnendijks (onbezoldigd).
- Lid kantinecommissie SV Beemster (onbezoldigd).
- Lid commissie boerderijmiddag (onbezoldigd).
- Voorzitter Buurtvereniging Arenberg (onbezoldigd).

Financiële belangen in ondernemingen en organisaties
Geen