Dorpsraden

Op 31 mei 2011 zijn de stichtingsaktes van de dorpsraden voor Noord-, West- en Zuidoostbeemster ondertekend. De dorpsraad Middenbeemster heeft op 27 juni 2012 deze stichtingsakte ondertekend. Naast ondertekening van de stichtingsakte hebben alle dorpraden een convenant met de gemeente ondertekend. Hierin zijn wederzijdse rechten en verplichtingen opgenomen.

De dorpsraden hebben als taken:

  • Behartigen algemene belangen van hun dorpskernen.
  • Bevorderen leefbaarheid van hun dorpskernen.
  • Verbeteren kwaliteit van de leefomgeving van hun dorpskernen.
  • Bevorderen communicatie tussen de dorpskernen en de gemeente Beemster.

Dorpswethouders

De gemeente hecht belang aan de dorpsraden. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders voor de kernen een dorpswethouders aangewezen.

Overzicht dorpswethouders dorpsraden
Dorpskern Dorpswethouder
Middenbeemster wethouder B.A.C. Jonk-de Lange
Noordbeemster burgemeester A.J.M. van Beek
Westbeemster wethouder D. Butter
Zuidoostbeemster wethouder A. Zeeman