Contactgegevens

Voor vragen over producten en diensten gemeente: Klant Contact Centrum Purmerend (0299) 452 452.

Bereikbaarheid gemeentehuis buiten kantoortijden

Purmerend verricht vanaf 1 januari 2014 de werkzaamheden voor de gemeente Beemster. Daarom kunt u voor het melden van gemeentelijke rioolstoringen, schade aan wegen, omgewaaide bomen en beschadigingen aan openbare gebouwen tijdens kantooruren contact opnemen met het Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452 of met het formulier Bewonersmelding

Buiten kantooruren kan gebeld worden met het Centraal Storingsnummer.

Storingsmeldingen

Storingsmeldingen overdag: Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452

Na 16.00 uur, in het weekend en op vrijdag vanaf 13.00 uur: centraal storingsnummer: (0226) 360 234.

Grofvuil aanmelden

Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452 of via het formulier Grofvuil aanmelden

Bezoekadres

Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster

Postadres

Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster

E-mail: gemeente@beemster.net

Bankgegevens

Bankrelaties t.n.v. de gemeente Beemster: NL41 BNGH 028.50.00.748.