Bezwaarschriften elektronisch indienen

Inwoners van Beemster die een bezwaarschrift willen indienen tegen een besluit dat door of namens het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad is genomen, kunnen dat nu ook digitaal doen.

Bezwaar kan elektronisch worden ingediend via de website in het digitaal loket op de pagina Bezwaar / beroep besluiten. Verzending gaat dan elektronisch en wordt op dezelfde wijze in behandeling genomen als een op papier ingediend bezwaarschrift.

Met deze werkwijze wil de gemeente Beemster de (digitale) dienstverlening aan inwoners verbeteren.

Overigens blijft het ook mogelijk om op papier bezwaarschriften in te dienen.