Beemster bundelt krachten voor vergroten aantrekkingskracht toerisme en werelderfgoed

De gemeente werkt met Beemster ondernemers, instellingen en verenigingen samen om de aantrekkingskracht van werelderfgoed De Beemster voor toerisme en recreatie te vergroten. Vrijdag 6 februari 2015 wordt een intentieverklaring getekend. Hiermee wordt het startschot gegeven om initiatieven te bundelen en De Beemster te promoten.

Deelnemende partijen zijn Historisch Genootschap Beemster, Stichting Beemster Werelderfgoed, Stichting De Beemster Keyser, Onder de Linden, Beemster Ondernemers, Vereniging Beemster’s Welvaart, Stichting Plattelandsvernieuwing en de gemeente Beemster.

Het college van Beemster heeft al eerder de wens uitgesproken de aantrekkingskracht van De Beemster te willen vergroten voor toeristen. In de afgelopen jaren is de basis gelegd voor een goede koppeling tussen De Beemster als werelderfgoed met twee andere werelderfgoederen, namelijk de Stelling van Amsterdam, die deels in Beemster ligt, en de grachtengordel van Amsterdam. Deze inspanningen leiden er inmiddels toe dat steeds meer en steeds vaker individuele toeristen naar Droogmakerij De Beemster komen.

Ook in de Stichting Werelderfgoed.nl worden initiatieven genomen om tot een meer collectieve aanpak van promotie te komen. Dit heeft geleid tot een zogenaamde Werelderfgoedtour, waarbij een touringcar met toeristen meerdere werelderfgoederen in Nederland bezoekt op één dag.

De deelnemende Beemster partijen willen toeristen langere tijd in Beemster houden. Hierop worden allerlei initiatieven genomen. Korte overnachtingsmogelijkheden, diverse activiteiten of fietsverhuur behoren onder andere tot de mogelijkheden. Om een en ander gestructureerd te laten verlopen wordt een zogenaamde kwartiermaker aangesteld. Deze zorgt voor verbinding tussen alle partijen met als doel een langdurig programma met vele activiteiten. De gemeente Beemster heeft hierin een faciliterende rol.

De ondertekening van de intentieverklaring is op vrijdag 6 februari in Bezoekerscentrum Beemster in Agrarisch museum Westerhem. Namens de gemeente Beemster zijn burgemeester H.N.G. Brinkman en wethouder D. Butter aanwezig.