Bedrijven in Beemster kunnen meer besparen op afval

TU Delft biedt ondernemers in Beemster en Purmerend de mogelijkheid een gratis workshop te volgen om meer te kunnen besparen op hun afvalkosten. De workshop vindt plaats op 24 november a.s. in de Raadzaal van het stadhuis in Purmerend (Purmersteenweg 42).

Besparen op afvalkosten

De workshop ‘Meer Besparen op Afval’ biedt een algemeen geldende aanpak om bedrijfsafval in kaart te brengen en verder te beheersen. Met dit inzicht kunnen bedrijven hun eigen kansen ontdekken om verder op afvalkosten te besparen. De workshop begint bij de basis en is bruikbaar voor bedrijven met uiteenlopende omvang en kernactiviteiten. De workshop duurt ongeveer 1½ uur. 

Wetenschappelijk onderzoek

De workshop maakt onderdeel uit van een onderzoek in opdracht van de Provincie Noord-Holland naar de vermindering van afvalkosten bij bedrijven. Het onderzoek richt zich op het vergroten van het bewustzijn omtrent de restmaterialen die het bedrijf verlaten als afval en het effect hiervan op de hoeveelheid afval en afvalkosten. Gebleken is dat tot wel 4,5% omzet in de afvalbak verdwijnt. Er is dus nog veel te besparen en aan efficiëntie te winnen.

Gescheiden afvalinzameling

“Landelijk is het streven om ook bij bedrijven 60% van het afval gescheiden in te leveren. Daarvoor moeten we wel iets doen” aldus wethouder Dick Butter van Beemster. “Dat kan alleen als afvalscheiding meer vanzelfsprekend wordt. Wij zijn blij dat TU Delft bereid is om bedrijven in Beemster te laten zien hoe zij hun afval beter kunnen scheiden en daarmee op hun kosten kunnen besparen.”

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding voor de workshop kunnen bedrijven terecht op www.afvalkring.nl