Aanslag gemeentelijke belastingen

U heeft de aanslag voor de gemeentelijke belastingen weer in huis. Op het jaarlijkse aanslagbiljet staan aanslagen voor verschillende belastingen: de (on)roerendezaakbelasting (OZB) en de riool- en afvalstoffenheffing. Ook staat de nieuwe WOZ-waarde op het aanslagbiljet.

Kijk voor meer informatie op de pagina belastingaanslag.