Aanbieden afval

In Beemster wordt afval zoveel mogelijk gescheiden ingezameld:

Huishoudelijk afval

Ieder huishouden heeft of krijgt een groene en grijze minicontainer.

Afvalkalender

Bekijk op de afvalkalender wanneer de containers worden geleegd en lees over scheiden van huishoudelijk afval.

Wanneer welke container bij de weg?

 • Grijze container (restafval): in de oneven weken
 • Groene container (gft): in de even weken

U wordt verzocht om zowel de groene container als de grijze container vóór 7.00 uur aan de weg zetten met het handvat naar de kant van de weg. Als u (de inhoud van) de minicontainer op een verkeerde wijze aanbiedt, dan kunt u een ‘gele kaart’ bij uw container aantreffen. Hierop staat aangegeven wat de reden hiervan is.

Container stuk of gestolen?

U krijgt de minicontainers in bruikleen. Elke container is gekoppeld aan een woonadres. U bent als bruiklener aansprakelijk voor schade aan, en diefstal van, de minicontainer. Is uw container onherstelbaar beschadigd of vermist? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452. Er wordt dan een nieuwe container bezorgd.

Meer dan 2 containers?

Het gebruik van eigen containers of containers uit een andere gemeente, is niet toegestaan omdat uw afvalstoffenheffing op 2 containers (één voor restafval en één voor gft) is afgestemd. Als u meer dan 2 rolcontainers wilt gebruiken, dan wordt u een hogere afvalstoffenheffing in rekening gebracht. U biedt namelijk meer afval aan. Als u incidenteel meer afval heeft, dan kunt u er ook voor kiezen om dit naar de Milieustraat in Purmerend te brengen.

Grofvuil

U kunt voor het ophalen van grofvuil digitaal een afspraak maken. We komen het dan bij u ophalen op het afgesproken moment.

Uiteraard mag u ook zelf uw grofvuil naar de Milieustraat brengen. Maar doe dit niet met een tractor of vrachtauto, vanwege veiligheidseisen.

Papier

Oud papier wordt ook in 2017 door verenigingen aan huis opgehaald:

 • Noordbeemster – Eerste zaterdag van elke maand, uitgezonderd de maand augustus
 • Zuidoostbeemster - Tweede zaterdag van elke maand
 • Middenbeemster - Derde zaterdag van elke maand
 • Westbeemster – Inzameling op de volgende woensdagen: 4 januari, 8 februari, 15 maart, 19 april, 24 mei, 28 juni, 2 augustus, 6 september, 11 oktober, 15 november en 20 december

Plastic

Plastic afval - ook zuivel- en sappakken én conservenblikken - kunt u op elk gewenst moment wegbrengen naar een van de 8 containers in Beemster. Plastic afval wordt niet meer 1 keer per maand aan huis ingezameld. Hierdoor hoeft u het plastic afval niet lang in huis te bewaren en wordt de openbare ruimte niet vervuild door wegwaaiend plastic.
Ook zogenaamde drankkartonnen, zoals een melkpak, kunt u bij het plastic voegen. Uiteraard worden de drankkartonnen bij de inzamelaar gescheiden van het plastic en apart verwerkt.

De 8 bovengrondse containers voor de inzameling van plastic staan op de volgende locaties:

 • Tobias de Coeneplein
 • Rustenhoven
 • Nicolaas Cromhoutlaan / Westerhem
 • Prinses Beatrixpark
 • Zuiderhof / Dirk Dekkerstraat
 • Purmerenderweg / Zuiderpad
 • Kerkplein Westbeemster
 • Nabij rotonde Noordbeemster

Voor de verzameling van plastic afval kunt u vanaf 1 januari 2018 gratis plastic zakken bestellen.

NB Landbouwplastic is bedrijfsafval, dit mag NIET in de containers voor plastic afval! Neem contact op met uw brancheorganisatie over de afvoer van uw landbouwplastic.

Kleding

Met regelmaat wordt in Beemster door Kringloopwinkel Noppes kleding opgehaald. Deze data zijn als volg:
Middenbeemster/Zuidoostbeemster:
(Wijk K1) 16 januari, 13 maart, 22 mei, 18 september en 13 november
Westbeemster, Noordbeemster en buitengebied:
(Wijk K2) 23 januari, 20 maart, 29 mei, 25 september en 20 november

Vlakbij supermarkt DEEN, de Klaas Hogentoornlaan, Rustenhoven, Kerkplein Westbeemster en nabij rotonde Noordbeemster zijn containers geplaatst voor de inzameling van textiel.

Kringloopwinkel Noppes
Bij Baanstede Kringloopwinkel Noppes kunt u bruikbare spullen - zoals meubels, bedden, televisies, computers, maar ook snuisterijen - brengen. De grotere spullen worden, in overleg, gratis afgehaald.

Baanstede Kringloopwinkel Noppes
Cantekoogweg 23, 1442 LG Purmerend
Telefoonnummer: (0299) 41 10 01

Bijzonder afval

Voor al uw vragen over afval, verwijzen we u graag naar het klantcontactcentrum, telefoonnummer (0299) 452 452. Veel van de vragen worden ook beantwoord op de webpagina van Milieustraat.