• Wet geluidhinder - realiseren woningen Zuidoostbeemster
  Datum: 02-09-2014

  Burgemeester en wethouders maken - ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht - bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 110a Wet geluidhinder een...

 • Waarschuwing bedrijven Beemster
  Datum: 28-08-2014

  In Middenbeemster worden bedrijven telefonisch benaderd met een verzoek om €  65,- te doneren ten behoeve van het Pestproject dat op de basisscholen in Beemster gaat starten.

 • Officiële opening brandweerpost Zuidoostbeemster
  Datum: 25-08-2014

  Op vrijdag 5 september vindt de officiële overdracht van het gebruik van de brandweerpost in Zuidoostbeemster plaats. Burgemeester H.N.G.

 • Burendag 27 september
  Datum: 25-08-2014

  Op zaterdag 27 september viert Nederland weer Burendag. Het jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt.

Pagina's